Gerit vander Bruggen van Eyck

? - 1512

Genealogie
Schuttelaars

Gerit vander Bruggen van Eyck

Literatuur
ADRIAENSSEN, 'De erfgenamen van heer Ghijsel Back' in: De Brabantse Leeuw 38 (1989) 240; ADRIAENSSEN, 'De gerechtigden tot het Bacx-koorke in de Sint Jan tot de reductie van Den Bosch' in: De Brabantse Leeuw 34 (1985) 137; BEELAERTS VAN BLOKLAND, 'Het geslacht van den Bosschen stadssecretaris Gerrit Colen' in: Taxandria 45 (1938) 55; HEEREN, 'Het recht van de gruit der heren van Helmond' in: 44 (1937) 248; PB 13r; SP 1344 387v; VAN SASSE VAN YSSELT, 'Genealogie der adelijke familie van Eyck' in: Bijdragen van het Provinciaal Genootschap van kunsten en wetenschappen in Noordbrabant 8 (1918) 26.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

74v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegel

Zegel Gerardus van der Bruggen

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Zegelstempel

Zegelstempel van Gerard van den Bruggen, schepen van 's-Hertogenbosch 1509

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01053)
Zuylen

228. Gerardi van d' Brugge

9
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 9
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 171-172

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 396, 403n, 454

n: vermelding in een voetnoot