afb.

Familie Van Bruggen

Literatuur en bronnenpublicaties

J.J. Vürtheim Gzn., 'Brabantsche stamreeksen : Van Bruggen' in: Taxandria (1936) 166-167

J.J. Vürtheim Gzn., 'Herkomst van het wapen van het Bossche geslacht Van Bruggen' in: Taxandria (1936) 217-223

n: vermelding in een voetnoot