afb.

Henricus Alphonsus Brouwers

Tilburg 1 januari 1843 - 's-Hertogenbosch 7 december 1912 (69)

Archief
Functies

Henricus Alphonsus Brouwers

Functies / onderscheiding(en)

 • 1869. Priester gewijd, 22 mei 1869
 • 1870. Kapelaan te Drunen, 14 oktober 1870
 • 1877. Rector Theresianenklooster te 's-Bosch, 6 augustus 1877
 • 1877. Prefect Seminarie St. Michiels-Gestel, 4 december 1877
 • 1882. Secretaris Bisdom 's-Hertogenbosch, 5 september 1882
 • 1890. Pastoor te Tilburg, Korvel, 29 september 1890
 • 1892. Plebaan Kathedraal St. Jan, 24 juni 1892
 • 1892. Kanunnik Kathedraal Kapittel St. Jan, 21 augustus 1892
 • 1901. Provisor van het Seminarie, 1901
 • 1902. Deken van het dekenaat 's-Bosch, 29 mei 1902
Bidprentje
Genealogie
Afbeeldingen
 • 7 december 1912
Literatuur en bronnenpublicaties

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's Hertogenbosch IV (1873) 321

n: vermelding in een voetnoot