Franciscus Dionysius Brouwers

Tilburg 5 oktober 1840 - Tilburg 17 november 1877 (37)

Functies

Franciscus Dionysius Brouwers

Functies / gebeurtenissen / onderscheiding(en)

  • Priester gewijd in de Kathedraal van St. Jan te 's Bosch, 26 mei 1866
  • Assistent in de Kathedraal van St. Jan te 's Bosch, 15 maart 1867
  • Kapellaan te 's Bosch, 30 september 1867
  • Rector van het gesticht der Zusters Carmelitessen te 's Bosch, 6 februari 1875
Bidprentje
Genealogie
Afbeeldingen
  • 17 november 1877
Literatuur en bronnenpublicaties

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's Hertogebosch IV (1873) 321

n: vermelding in een voetnoot