Herman van Broekhuijsen

's-Hertogenbosch 13 februari 1678 - december 1737

Brouwer, Meijer en Schellekens

20. Herman van Broekhuijsen

10
Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 10-11
Genealogie
Hermans

239. Herman van Broeckhuijse 1720

84
C.R. Hermans, Handelingen van het Provinciaal Genootschap (1848) 84
Zegelstempel

Zegelstempel van Herman van Broekhuisen, schepen van 's-Hertogenbosch 1720

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07407)
Zuylen

474. Herman van Broeckhuijse

16
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 16
Literatuur en bronnenpublicaties

Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 10-11

n: vermelding in een voetnoot