Rogier van Broekhoven

's-Hertogenbosch 15 maart 1577 - 's-Hertogenbosch 16 februari 1656

Cöp

4.1.4. Rogier van Broechoven Hzn. (1577-1656)

86
87
Noten
403.Vanaf 1575 werd de paasstijl verlaten en werd het jaar verzet op 1 januari.
404.Donnet, ‘Dons de la famille van Brouckhoven’, 77.
405.sH, R 1678, f142, 6 oktober 1685.
406.Van Oudheusden en Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan, IV, 51 (grafzerk 392).
407.Van Sasse van Ysselt, ‘De transformatie der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap’, 137.
408.BHIC, ILVB toegang 1232, R 4.
409.OSA 181, f28, 5 november 1601; Korvezee, ‘Lijsten van schouten’, 130.
410.sH, R 1426, f141, 16 februari 1608.
411.Van Hooydonk, ‘Rogier van Broechoven’, 35-43; Vermeulen, Schepengriffie van Rumst 7 (akte 57) (Geciteerd naar Harry van Hooydonk).
412.Meuwese, Erp, gemeente en parochie, 25.
413.Beermann, Stad en Meierij1629-1648, 87-88; 14 jan 1638: Met de door Beermann vermelde Christiaan van Broechoven moet de zoon van Rogier Hzn. zijn bedoeld. Hij was namelijk in die periode raad en pensionaris in Antwerpen.
414.Resolutiën van de Staten-Generaal 1626-1630; tussen 23 juni 1628 en 16 januari 1629).
415.sH, R 1543, f316, 10 april 1628.
416.Beermann, Stad en Meierij 1629 tot 1648, 88.
417.sH, R 1473, f95-97, 29 maart 1602.
418.Van der Heijden, De twee kastelen, 68-69; sH, R 1480, f296, 27 februari 1608.
419.R 1494, f 303v, 15 mei 1618; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, I, 298-299.
420.Van Hooydonk, ‘Rogier van Broechoven’, 39.
421.sH, R 1595, f34v-f35v, 4 maart 1661; sH, R 1678, f79, 20 juni 1685.
Proefschrift Wim Cöp, Het spel van de macht (2014) 86-87
Genealogie
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

97
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Wim Cöp, Het spel van de macht (2014) 86-87

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 164-165

n: vermelding in een voetnoot