Rogier van Broekhoven

1548 - 's-Hertogenbosch 14 september 1624

148
149
Verzijl | Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW) 10 (1937) 148-149
Cp (1)

4.2.1. Rogier van Broechoven Pzn. (1548-1624)

89
90
Noten
435.OSA 2697, f426.
436.Van Oudheusden en Tummers (red.), De grafzerken van de Sint-Jan, I, 200 (grafzerk 568). De datum op de grafzerk suggereert dat Elisabeth van Jabeeck op 6 januari 1678 zou zijn overleden. Dit is onjuist. De datum heeft zeker betrekking op Rogiers eerste vrouw, van wie vaststaat dat ze tussen maart 1577 en oktober 1578 overleed.
437.OSA 2697, f426 (Hij sluit 1 oktober 1578 een lijfrente op hun twee lijven af, en op 10 augustus 1579 werd een zoon Peter geboren).
438.sH, R 1408, f303v, 21 oktober 1596.
439.SAH, OA GZG, I242, 28 augustus 1628.
440.Bots en anderen meldden dat Rogier gestudeerd zou hebben in Leuven (Bots, Matthey en Meyer, Noordbrabantse studenten, 236 (nummer 905)). Mocht dit het geval zijn, dan heeft hij wellicht zijn studie niet voltooid. In het Bosch protocol wordt hij nooit met een titel aangeduid.
441.OSA 1431, 1579, uuijtgaven vanden heeren sceepenen; sH, R 1404, f173v, 30 april 1581; Kuijer, s-Hertogenbosch, stad in het hertogdom, 506.
442.OSA 1433, 1582.
443.BHIC, ILVB, toegang 1232, R 3, f20.
444.OSA 182, f28, 23 mei 1603; OSA 177, 26 juni 1615.
445.OSA 183, f86, 18 april 1615.
446.OSA 226, 1 juli 1596; OSA 200, f71v, februari 1596; OSA 226, 25 oktober 1596.
447.OSA 252, 1622.
448.sH, R 1400, f79v, 24 januari 1575; sH, R 1412, f385, 12 maart 1577.
449.sH, R 1417, f206v, 28 januari 1581; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, III, 343.
450.sH, R 1421, f374v, 20 juli 1590.
451.sH, R 1414, f81, 8 augustus 1582.
452.sH, R 1506, f49, 27 oktober 1628.
453.De Vegiano, Bergeyck, 89.
Proefschrift Wim Cp, Het spel van de macht (2014) 89-90
Cp (2)

Rogier Pzn van Broechoven1

Noten
1.Cp, Het spel van de macht, 2014; Van Oudheusden en Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan, grafzerk 392; sH, R 1506, f 49; Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 166.
2.Stadsrekeningen.
3.OSA 181, f 74, 2 mei 1597; OSA 226, 1 juli 1596; OSA 200, f 71v, februari 1596; OSA 226, 25 oktober 1596.
4.OSA 1076, 1602 (Als Rogier de verkiezing niet zou aannemen, zouden schout en schepenen hem een boete van 600 gld. opleggen.); OSA 177, 1 juli 1622 en 19 augustus 1622.
5.Glebbeek, De kerkfabriek van Sint-Jan, 195.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Genealogie
Noordbrabantse studenten

905. BROECKHOVEN, Rogier van

236
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 236
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beedigde Broeders

98
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegelstempel

Zegelstempel van Rogier van Broekhoven, schepen van 's-Hertogenbosch 1604

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01130)
Zuylen

364. Rogeri de Broechoven fil. Petri

13
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 13
Artikelen
1899

Genealogie van het geslacht van Horenbeeck II

Mr. Rogier van Broeckhoven ...
Taxandria 6 (1899) 37-38, 166
 
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 236

Wim Cp, Het spel van de macht (2014) 82, 89-90

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 166-167

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 148, 276, 277, 278

A. van Sasse van IJsselt, 'De afkomst van het Bossche geslacht Van Broeckhoven' in: Taxandria (1929) 106

n: vermelding in een voetnoot