Peter van Broekhoven

's-Hertogenbosch 11 april 1573 - 's-Hertogenbosch 19 juni 1627 (54)

148
Verzijl | Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW) 10 (1937) 148
Cp (1)

4.1.2. Peter van Broechoven Hzn. (1573-1627)

84
85
Noten
378.Donnet, Dons de la famille van Brouckhoven, 71.
379.sH, R 1536, f25, 14 oktober 1624.
380.sH, R 1542, f485v, 16 oktober 1631.
381.OSA 178, 5 februari 1627.
382.OSA 1077, f165.
383.sH, R 1564, f182, 22 december 1644.
384.Bots Matthey en Meyer, Noordbrabantse studenten, 236 (nummer 903).
385.sH, R 1853, f327, 18 januari 1602; sH, R 1536, f25, 14 oktober 1624.
386.OSA 5417, 14 april 1597.
387.sH, R 1853, f237, 18 januari 1602; BHIC, toegang 1, R 4, f1.
388.OSA 176, 13 juni 1612.
389.Van Schiedam, Geschiedenis van het klooster, 300.
390.OSA 176, 22 maart 1622.
391.OSA 1447, allerhande zaken, 29 september 1626.
392.BHIC, ILVB, toegang 1232, R 141, f174v, 1618; BHIC, ILVB, toegang 1232, R 141, f287r, 1619; Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 165.
393.BHIC, ILVB 1232, R 4.
394.Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, I, 235-239; OSA 1454, LXe penning, 13 juni 1603; OSA 1471, LXe penning, 10 december 1619.
Proefschrift Wim Cp, Het spel van de macht (2014) 84-85
Cp (2)

Peter Hzn van Broechoven1

Noten
1.Cp, Het spel van de macht, 2014; Bots e.a., Noordbrabantse studenten, nummer 903; Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 165; Van Oudheusden en Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan, grafzerk 392.
2.Glebbeek, De kerkfabriek van Sint-Jan, 195.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Genealogie
Noordbrabantse studenten

903. BROECKHOVEN, Petrus van

236
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 236
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beedigde Broeders

96
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegelstempel

Zegelstempel van Peter van Broekhoven, schepen van 's-Hertogenbosch 1598

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01125)
Zuylen

358. Petri de Broechoven

13
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 13
Artikelen
1899

Noordbrabantsche zegels III

Zegel van jonker Mr. Pieter van Broeckhoven ...
Taxandria 6 (1899) 164-165
 
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 236

Wim Cp, Het spel van de macht (2014) 84-85

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 165-166

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 276

Varia Historica Brabantica III (1969) 173

n: vermelding in een voetnoot