Peter van Broekhoven

ca 1515 - ca 1571

Cp

2.2.2.4. Peter en Gielis Gielis Gieliszn. van Broechoven

55
56
57
58
59
Noten
214.Van de Laar, De bevolking van s-Hertogenbosch, 59-103.
215.Blond, De sociale structuren, 71.
216.Schuttelaars, Heren van de Raad, 22; Blond, De sociale structuren, 79-81.
217.Hanus, Affluence and inequality, 231.
218.OSA 2697, f263v, 20 juli 1528.
219.sH, R 1347, f38v, 23 november 1546; Mechteld had ook een jongere zus met dezelfde naam.
220.BHIC, AB, toegang 501, 6 augustus 1544; Gielis krijgt als compensatie de windmolen buiten de Orthenpoort en een huis in de Orthenstraat.
221.sH, R 1339, f297, 14 augustus 1544; sH, R 1344, f 324-326, 22 april 1545.
222.OSA, R 1922, f281v-f283, 16 augustus 1571.
223.sH, R 1431, f164, 7 maart 1592; sH, R 1422, f411, 14 februari 1595.
224.sH, R 1843, f46.
225.sH, R 1347, f38, 23 november 1546; sH, R 1366, f386v, 19 december 1554; sH, R 1367, f364v, 25 juni 1555.
226.OSA, R 1922, f281v-f283, 16 augustus 1571.
227.sH, R 1344, f120, 24 december 1545; sH, R 1344, f125-126, 24 december 1545; BHIC, AB, toegang 501, 6 augustus 1544; sH, R 1344, f120 en f120v, 24 december 1545; Neggers, Wouter van Elmpt, 88; sH, R 1344, f125-126, 24 december 1545; sH R 1344, f321, 22 april 1545.
228.sH, R1339, f297, 14 augustus 1544; sH, R 1344, f 324, 22 april 1545; sH, R 1344, f 324-326, 22 april 1545.
229.sH, R 1345, f277v, 27 september 1546.
230.sH, R 1345, f326, 22 april 1545.
231.sH, R 1345, f 227, 10 juli 1546.
232.sH, R 1347, f277, 23 juli 1547; sH, R 1351, f154v, 26 juni 1549.
233.sH, R 1366, f2, 5 april 1554; sH, R 1385, 15 januari 1563; sH, R 1389, f376, 20 mei 1566; sH, R 1390, f85, 20 januari 1566; sH, R 1392, f221, 11 juli 1569; sH, R 1392, f237, 6 augustus 1569; sH, R 1392, f266, 23 september 1569.
234.sH, R 1346, f398v, 28 september 1547.
235.sH, R 1843, f393, 24 april 1548.
236.Unger, Bronnen tot de geschiedenis, 444, 496, 498.
237.Strieder, Aus antwerpener Notariatsarchiven 184, no. 284.
238.Unger, Bronnen tot de geschiedenis, 598; Smit, Bronnen tot de geschiedenis, 631.
239.sH, 1347, f38v, 23 november 1546 en f76, 14 januari daaraanvolgend.
240.sH, R 1366, f386v, 19 december 1554.
241.sH, R 1367, f364v, 25 juni 1555.
242.sH, R 1384, f333, 1564; sH, R 1387, f253, 17 mei 1765.
243.OSA 1411, 1559, O11; OSA 1414, 1562, U18; OSA 4960, f10v.
244.OSA 1414, 1562, U18.
245.OSA 1422, 1570, U22.
246.SAH, RA 134 / 18.
247.OSA, R 1922, f281v-f283, 16 augustus 1571.
248.sH, R 1411, f695v, 17 augustus 1571.
249.sH, R 1412, f183 en f184, 20 september 1574.
250.Hij was afkomstig uit Campen en verwierf in 1581-1582 het poorterschap van de stad (zie: OSA 1433, 1581, O 10).
251.OSA 3911,Gedwongen lening 1586.
252.OSA 1432, 20 mei 1580 hoofdstuk LXe penning.
Proefschrift Wim Cp, Het spel van de macht (2014) 55-
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Wim Cp, Het spel van de macht (2014) 46, 55-59

A. van Sasse van IJsselt, 'De afkomst van het Bossche geslacht Van Broeckhoven' in: Taxandria (1929) 106

n: vermelding in een voetnoot