Martinus van Broekhoven

ca 1410 - 1496

Cöp

2.2.2.1. Marten Gielis van Broechoven

46
47
48
Noten
141.Hanus, Affluence and inequality, 80; Hoekx, Kroniek van Molius, 91.
142.Kuijer, ’s-Hertogenbosch, stad in het hertogdom, 137-153.
143.sH, R 1205, f123v, 26 november 1434.
144.BHIC, ILVB, toegang 1232, R 118, f137r.
145.BHIC, ILVB, toegang 1232, R 121, f125r; BHIC, ILVB, toegang 1232, R 123, f027v.
146.sH, R 1213, f109v, 27 juni 1443.
147.sH, R 1226, f86v, 2 april 1456; sH R 1239, f105v, 1470.
148.sH, R 1228, f291.
149.sH, R 1251, f256v, 1 november 1481.
150.Knippenberg, ‘Tinnegieters uit Noord-Brabant’, 88-95; Van den Heuvel., De Ambachtsgilden, 32.
151.Blondé, De sociale structuren, 152, 163, 176, 198.
152.Hanus, Affluence and inequality, 120.
153.Blondé, De sociale structuren, 21-37; Hanus, Affluence and inequality, 112-113.
154.OSA 2697 (pensioenboek) en OSA 1354-1360.
155.Hanus, Affluence and inequality, 120.
156.sH, R 1842, f658-f662v, 29 mei 1537; sH, R 1278, f192v, 26 september 1509; sH, R 1265, f5, 1495.
157.sH, R 1297, f108v, 1522.
158.sH, R 1294, f27, 31 december 1520 en BHIC, ILVB, toegang 1232, R120, f143r; Het bestaan van een wettige dochter Margriet, zoals vermeld door Van Dijck, is ons niet gebleken (zie:Van Dijck, ‘Mallants te ’s’-Hertogenbosch’, 217).
159.OSA 2968; sH, R 1271, f260, 15 februari 1502.
160.sH, R 1473, f436, 1504.
Proefschrift Wim Cöp, Het spel van de macht (2014) 46-48
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Wim Cöp, Het spel van de macht (2014) 41, 46-48

n: vermelding in een voetnoot