Johan van Broeckhoven

1588 - Leuven 15 september 1649

Kloosternaam: Franciscus van 's-Hertogenbosch. Kapucijn (van de Belgische en vanaf 1616 van de Vlaamse Provincie). Zoon van Henricus en Joanna van Weert (gez. Van der Stegen). Gedoopt in Sint-Jan op 12 januari 1569. Ingetreden te Gent in 1613; aldaar geprofest op 4 oktober 1614. Ontvangt Censuur en mindere orden in Leuven op 12 juni 1615 (woont dan in Brussel); Tot subdiaken gewijd te Mechelen op 18 februari 1617, tot diaken en priester te Antwerpen, resp. op 22 december 1618 en 25 mei 1619. Deed waarschijnlijk hogere studies bij de Kapucijnen. Biechtvader te Maaseik in 1632-1633. Vicaris in Maastricht in 1624-1625. Gardiaan in 's-Hertogenbosch in 1623-1625; in Maastricht in 1625-1626; te Mechelen in 1628-1629; te Maastricht in 1629-1632; te Maaseik in 1632-1633; te Hasselt in 1633-1634; te Mechelen in 1635-1636; te Maaseik in 1637-1638; te Maastricht in 1638-1641; te Ieper in 1641-1643; woont in Mechelen in 1643-1644; gardiaan in Brugge in 1644-1645; discreet in Leuven in 1647. Sterft te Leuven op 15 september 1649. Door het legaat in zijn testament (gemaakt voor zijn kloosterintrede) werd de kloosterstichting in 's-Hertogenbosch mogelijk. Ook zijn broeder Petrus en diens vrouw waren belangrijke weldoeners. Zijn familie behoorde tot de Bossche elite en werd in 1607 in de adelstand verheven; een afstammeling hiervan was Jan van Broeckhoven, graaf van Bergeyck ( 1725).
Literatuur
Hildebrand, De kapucijnen, 1 (1945), blz. 365, 380; 5 (1950), blz. 78, 90, 93, 98, 225, 326, 381, 383, 398, 414, 417-418, 430; 6 (1951), blz. 170, 178; 7 (1952), blz. 288, nr. 2007; 9 (1955), blz. 214..
G. Van Reyn en E. Persoons
Cp

4.1.7. Johan van Broechoven Hzn. (1588-1649)

88
Noten
434.Hildebrand, De Kapucijnen in de Nederlanden, VII, 288.
Proefschrift Wim Cp, Het spel van de macht (2014) 88
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Wim Cp, Het spel van de macht (2014) 88

P. Hildebrand, De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik I (1945) 365, 380; V (1950) 78, 90, 93, 98, 225, 326, 381, 383, 398, 414, 417-418, 430; VI (1951) 170, 178; VII (1952) 288; IX (1955) 214

n: vermelding in een voetnoot