Henrick van Broekhoven

ca 1470 - 1534

147
Verzijl | Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW) 10 (1937) 147
Cöp

2.2.2.3 Henrick van Broechoven

52
53
54
Noten
187.sH, R 1267, f44, 7 juli 1499.
188.Schuttelaars, Heren van de Raad, 125 (voetnoot 60: Ook de met Henrick’s zus Aleyd getrouwde Marcellis Jan Aert Eghens was korenkoper) en 478.
189.sH, R 1280, f455v, 1 december 1510; sH, R 1276, f341v, 27 april 1507; Van Zuijlen, Inventaris der archieven, 41; Spierings, Het schepenprotocol, 99.
190.BHIC, ILVB, toegang 1232, R 128, f382r; Hoekx, Kroniek van Molius, 351.
191.Van Lith-Droogleever Fortuijn, Kroniek van Peter van Os, 310.
192.Jacobs, Justitie en politie, 269- 270.
193.Schuttelaars, Heren van de Raad, 273.
194.Van den Heuvel, De Ambachtsgilden, 472.
195.Van Sasse van Ysselt, ‘De Ruwenbergen’, 13. Na Henrick was Nicolaas van Beeck, de man van Henricks zus Aleyd, met dit goed beleeend,en wel tot 1527.
196.sH, R 1317, f396, 5 augustus 1533.
197.Schuttelaars, Heren van de Raad, 484; Wat betreft de bedragen en percentielen werd gebruik gemaakt van de door Schuttelaars gemaakte gedigitaliseerde lijsten.
198.sH, R 1294, 1 maart 1520; sH, R 1316, f49v, 16 februari 1531; sH, R 1328, f58v, 30 maart 1537.
199.sH, R 1322, f226, 6 augustus 1535; BHIC, ILVB, toegang 1232, R 129, f251r, 1535.
200.sH, R 1321, f285, 10 september 1535; sH, R 1322a, f151, 1535.
201.sH, R 1323, f45v-48, 27 november 1535; sH, R 1323, f186, 8 april 1535.
202.OSA 1411, 1559, collaterale successie.
Proefschrift Wim Cöp, Het spel van de macht (2014) 52-54
Genealogie
Schuttelaars

Henrick van Broekhoven

Literatuur
SP 1276 341v-342r, 1279 57r, 1280 159r, 1291 300r; SR 1534; VAN ROOY, 'Bossche testamenten uit de 16e eeuw' in: Taxandria 33 (1926) (testament van Mathea van Driel); VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 70; VAN SASSE VAN YSSELT, 'De afkomst van het Bossche geslacht van Broeckhoven' in: Taxandria 36 (1929) 105-106; VAN SASSE VAN YSSELT, 'De Ruwenbergen' in: Taxandria 7 (1900) 13.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegel

Zegel Henricus de Broichouen

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Artikelen
1899

Noordbrabantsche zegels III

Zegel van Hendrik van Broeckhoven ...
Taxandria 6 (1899) 163
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Wim Cöp, Het spel van de macht (2014) 52-54

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 85, 86, 269, 270, 274, 275, 277, 282, 283

Jan Sanders, Kroniek van Molius (2003) 351

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 227, 273, 454

n: vermelding in een voetnoot