Henrick van Broekhoven

1544 - 19 juli 1604

147
148
Verzijl | Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW) 10 (1937) 147-148
Cöp (1)

Henrick Pzn van Broechoven1

Noten
1.Cöp, Het spel van de macht, 2014; Schuttelaars, Heren van de Raad, 454; Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 163; Bots e.a., Noordbrabantse studenten, nummer 897.
2.BHIC, ILVB, toegang 1132, R 4.
Wim Cöp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Cöp (2)

4.1.1. Henrick van Broechoven Pzn. (1544-1604)

81
82
84
166
240
Noten
358.OSA 2697, f410; Schuttelaars, Heren van de Raad, 221.
359.Donnet, ‘Dons de la famille van Brouckhoven’, 68.
360.ABB, R 2; sH, R 1478, f84, 21 november 1606.
361.OSA 175, 28 en 30 juni 1604.
362.OSA 175, 27 juli 1604.
363.De Schryver, Jan van Brouchoven, 12; Donnet, ‘Dons de la famille van Brouckhoven’, 44-45.
364.Bots, Matthey en Meyer, Noordbrabantse studenten, 235(nummer 897).
365.Van der Does de Willebois, Studiebeurzen, 475.
366.Van Zuijlen, Inventaris der Archieven, 938, 965,990,1003,1039,1046, 1057.
367.OSA 1200, f503-f506v, 22 augustus 1588.
368.sH, R 1850, f144, 29 augustus 1589.
369.BHIC, toegang 1, R 4, f25.
370.Schuttelaars, Heren van de Raad, 373.
371.OSA 183, f86, 18 april 1615.
372.OSA 1426, 7 mei 1575.
373.OSA 1427, 3 februari 1576; Donnet, ‘Dons de la famille van Brouckhoven’, 77.
374.sH, R 1423, f 435, 26 juli 1599 ; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II, 61-66; sH, R 1424, f40, 8 maart 1600.
375.AT-Oesta/AVA Adel RAA 49.12, Nobilitatio cum augmento insignorum, 10 febr. 1607; Van Sasse van Ysselt, ‘De afkomst’, 106; Donnet, ‘Dons de la famille van Brouckhoven’, 73.
376.OSA 5428, 2 oktober 1603.
377.sH, R 1477, f140, 13 januari 1606.
825.sH, R 1850, f144, 29 augustus 1589.
826.SAH, N 2660, f359, 21 oktober 1589; SAH, N 2660, f361, 22 november 1589.
827.OSA 1455, 1603.
828.OSA 5417, 14 april 1597.
829.OSA 181, f28, 5 november 1601).
830.Korvezee, ‘Lijsten van schouten’, 130.
1070.BHIC, toegang 1107, R 300, f73r, 3 december 1583.
1071.OSA 2288, 1589; sH,R 1494, f 303v, 15 mei 1618; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, I, f 298-299.
1072.OSA 2151, f9-44.
Proefschrift Wim Cöp, Het spel van de macht (2014) 81-84, 166-167, 240
Genealogie
Noordbrabantse studenten

897. BROECKHOVEN, Henricus (van)

235
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 235
Schuttelaars

Henrick van Broekhoven

Literatuur
BOTS / MATTHEY / MEYER, Noordbrabantsche studenten 1550-1750, XLIV (Tilburg 1979) nr. 897; DE ROEVER, 'De familie van Broeckhoven' in: Noordbrabantsche Almanak (1891) 484; MUL, Matricule de l'université de Louvain III-IV (Brussel 1985-1961) IV 692; PB 410r, 445v; SASSEN / VERREYT, 'Genealogie van het geslacht van Horenbeeck' in: Taxandria 6 (1899) 192-193; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 397; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 250, 340; VAN SASSE VAN YSSELT, 'De afkomst van het Bossche geslacht van Broeckhoven' in: Taxandria 36 (1929) 98, 106.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders1

147
Noten
1.Algemeen wapen, zoals opgenomen in het wapenboek van de Broederschap.
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegel

Zegel Henrick van Broechouen

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Zegelstempel (1)

Zegelstempel van Hendrik van Broekhoven, schepen van 's-Hertogenbosch 1571

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. ?)
Zegelstempel (2)

Zegelstempel van Hendrik van Broekhoven, schepen van 's-Hertogenbosch 1602

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01129)
Zuylen (1)

319. Henrici de Broechove

11
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 11
Zuylen (2)

363. Henri de Broeckhoven

13
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 13
Artikelen
1899

Noordbrabantsche zegels III

Het zegel van Nr. Hendrik van Broeckhoven ...
Taxandria 6 (1899) 163-164
 
1899

Van Broeckhoven

Genealogie van het geslacht Van Horenbeeck IV
Taxandria 6 (1899) 192-195
 
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 235

Wim Cöp, Het spel van de macht (2014) 81-84

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 163-164

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) 76

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 28n, 31, 84n, 85n, 117n, 175

A. van Sasse van IJsselt, 'De afkomst van het Bossche geslacht Van Broeckhoven' in: Taxandria (1929) 106

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 141, 167n, 221, 259, 269, 271, 311, 349, 359, 373, 376, 441, 454

n: vermelding in een voetnoot