Gielis van Broekhoven

1557 - 1632?

Cp

4.3 Gielis van Broechoven Pzn. (1557-1632?)

92
Noten
477.SAH, N 2660, f438, 12 oktober 1623; sH, R 1420, f277v, 2 augustus 1588.
478.SAH, N 2679, f129v, 31 oktober 1623.
479.sH, R 1542, f500v, 11 oktober 1631.
480.OSA 1452, LXe penning, 13 augustus 1601.
481.sH, R 1420, f307, 10 september 1588.
482.sH, R 292, f273, 27 juni 1595; OSA, 1446, 25 juni 1595.
483.sH, R 1536, f042, 23 oktober 1624; sH, R 1537, f371, 23 april 1626.
484.sH, R 1503, f431, 28 april 1627; sH, R1503, f432, 28 april 1627.
485.sH, R 1503, f432v, 14 april 1628.
Proefschrift Wim Cp, Het spel van de macht (2014) 92
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Wim Cp, Het spel van de macht (2014) 82, 92

n: vermelding in een voetnoot