Gielis van Broekhoven

ca 1440 - ?

Kangieter, zoutkoper
Cp

2.2.2.2. Gielis Martens van Broechoven

48
49
50
Noten
161.Kuijer, s-Hertogenbosch, stad in het hertogdom, 327.
162.Van den Heuvel, De ambachtsgilden, 399.
163.sH, R 1258, f289, 1489; OSA 2697, f6r, 28-12-1479; sH, R 1291, f300, 3 september 1518.
164.BHIC, ILVB, toegang 1232, R 120, f47r; BHIC, ILVB, toegang 1232, R 120, f22r, 1496.
165.sH, R 1242, f294v, 28 april 1473.
166.sH, R 1261, f521v, 4 oktober 1491.
167.sH, R 1275, f215, 8 augustus 1506.
168.sH, R 1257, f132, 1487; sH, R1262, f415, 1493; sH, R 1269, f55, 30 maart 1501; OSA 2697, f110, 1492.
169.BHIC, ILVB, toegang 1232, R 122, f48r, 1487.
170.Van den Heuvel, De Ambachtsgilden, 342-352.
171.Van den Heuvel, De Ambachtsgilden, 407-409.
172.Blond, De sociale structuren, 6 e.v.; Schuttelaars, Heren van de Raad, 484; Wat betreft de bedragen en percentielen werd gebruik gemaakt van de door Schuttelaars gemaakte gedigitaliseerde lijsten.
173.Dirck Jan Aert Eghens was een broer van Marike en Marcelis Jan Aert Eghens.
Proefschrift Wim Cp, Het spel van de macht (2014) 48-51
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Wim Cp, Het spel van de macht (2014) 48-51

n: vermelding in een voetnoot