Gielis van Broekhoven

ca 1470 - ?

C÷p

2.2.2.3. Gielis Gieliszn. van Broechoven

54
55
Noten
203.sH, R 1344, f120v en f121, 24 december 1545.
204.BHIC, ILVB, toegang 1232, R 130, f192, 1540.
205.Hanus, Tussen Stad en eigen gewin, 104, 105 en 120.
206.BHIC, toegang 501, AB, R 501, 6 augustus 1544.
207.sH, R1286, 456v; sH, R 1288, ff289v; sH, R 1289, f281; sH, R 1291, f313.
208.sH, R 1301, f6v.
209.sH, R 1297, f108v, 8 maart 1521; sH, R 1375, f309, 10 september 1558.
210.sH, R 1344, f120v en f121, 24 december 1545.
211.OSA 2697, f263v, 20 juli 1528; BHIC, ILVB, toegang 1232, R 130, f141v, 1539.
212.sH, R 1390, f85, 20 januari 1566.
213.OSA 1410, 1558, Ĺcollaterale successieĺ.
Proefschrift Wim C÷p, Het spel van de macht (2014) 54-55
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Wim C÷p, Het spel van de macht (2014) 46, 54-55

A. van Sasse van IJsselt, 'De afkomst van het Bossche geslacht Van Broeckhoven' in: Taxandria (1929) 106

n: vermelding in een voetnoot