Gerard van Broekhoven

's-Hertogenbosch 24 januari 1580 - Lier 7 februari 1638 (58)

147
Verzijl | Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW) 10 (1937) 147
Cöp (1)

4.1.5. Gerard van Broechoven Hzn. (1580-1637)

87
88
Noten
422.Donnet, ‘Dons de la famille van Brouckhoven’, 77.
423.Verreyt, ‘Leden der Lieve-Vrouwebroederschap’, jrg. 15, 35; ABB, R 15.
424.ABB, R 28, testament Jan van Broechoven.
425.Bots, Matthey en Meyer, Noordbrabantse studenten, 235 (nummer 894).
426.OSA 177, 11 mei 1619; OSA 178, 22 juni 1627; De functie van kerkmeester wordt door Glebbeek (Glebbeek, De kerkfabriek van Sint-Jan, 43) omschreven als bijbaan, waarvoor als zodanig hoogstwaarschijnlijk geen honorarium werd vergoed. Het opmaken van rekeningen - en dat zal ook voor de kerkmeesters en weesmeesters hebben gegolden - was echter financieel interessant omdat de twintigste penning van de transacties de opstellers van de rekening toekwam en vanwege de usances die werden toegepast met het schuiven van inkomsten en uitgaven en het te gelde maken van inkomsten in natura (zie in dit verband de studie van Fierst aangaande de Graafse armeninstellingen (Fierst van Wijnandsbergen, Ghenge ende gheve, 308-316).
427.sH, R 1429, f554, 11 april 1629.
428.Beermann, Stad en Meierij 1629 tot 1648, 197; Adriaenssen, ‘Kidnapping in de Meierij’, 213-219.
429.Veekens, ‘Bergeijk van 1626 tot 1658’; BHIC, toegang 19, Raad van Brabant, R 1130, 2174.
430.Willems en Willems, Cortewalle, 191.
431.Frenken, ‘De voormalige finantieele toestand’, 250-259, Van Sasse van Ysselt; Resolutiën Statan-Generaal 1626-1630, 28 maart 1630, 1.
Proefschrift Wim Cöp, Het spel van de macht (2014) 87-88
Cöp (2)

Gerard Hzn van Broechoven

Noten
1.Cöp, Het spel van de macht, 2014; Bots e.a., Noordbrabantse studenten, nummer 894.
Wim Cöp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Genealogie
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

100
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegelstempel

Zegelstempel van Gerard van Broekhoven, schepen van 's-Hertogenbosch 1609

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01137)
Zuylen

375. Gerardi de Broechoven

13
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 13
Artikelen
1899

Noordbrabantsche zegels III

Zegel van jonker Gerard van Broeckhoven ...
Taxandria 6 (1899) 165-166
 
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 235

Wim Cöp, Het spel van de macht (2014) 87-88

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 168

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 278, 279

A. van Sasse van IJsselt, 'De afkomst van het Bossche geslacht Van Broeckhoven' in: Taxandria (1929) 107-108

n: vermelding in een voetnoot