Christiaan van Broechoven

24 april 1575 - Brussel 27 april 1612 (37)

Cp (1)

4.1.3. Christiaan van Broechoven Hzn. (1575-1612)

85
Noten
395.Donnet, Dons de la famille van Brouckhoven, 74.
396.OSA 1076, f195v; OSA 176, 25 april 1612.
397.Bots, Matthey en Meyer, Noordbrabantse studenten, 234 (nummer 889).
398.OSA 182, f58, 10 februari 1605.
399.OSA 1459, 1607, U3.
400.Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 167; BHIC, ILVB, toegang 1232, R 140, f106r, 1612.
401.sH, R 1427, f 310, 26 april 1613.
402.sH, R 1427, f332, 12 juli 1613.
Proefschrift Wim Cp, Het spel van de macht (2014) 85
Cp (2)

Christiaan Hzn van Broechoven

Noten
1.Cp, Het spel van de macht, 2014; Bots e.a., Noordbrabantse studenten, nummer 889.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Genealogie
Noordbrabantse studenten

889. BROECKHOVEN (Brouckhoven), Christianus (Corstiaan) van

234
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 234
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beedigde Broeders

104
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 234

Wim Cp, Het spel van de macht (2014) 82, 85

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 430

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 167

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 85, 86, 277

n: vermelding in een voetnoot