Arnout van Broekhoven

's-Hertogenbosch 4 juli 1581 - 's Hertogenbosch 13 maart 1656 (74)

147
Verzijl | Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW) 10 (1937) 147
Cöp (1)

4.2.2. Arnout van Broechoven Rzn. (1581-1656)

90
90
Noten
454.Verreyt, ‘Leden der Lieve-Vrouwebroederschap’, jrg. 15, 37.
455.SAH, N 2676, f144, 17 november 1654.
456.sH, R 1649a, f239, 3 augustus 1677.
457.Bots, Matthey en Meyer, Noordbrabantse studenten, 234 (nummer 888).
458.sH, R 1479, f300, 25 september 1607; sH, R 1480, f173, 4 januari 1608.
459.OSA 176, 17 mei 1613.
460.OSA 177, 18 juni 1621, 9 juni 1623, 13 juni 1625; OSA 178, 22 juni 1627.
461.sH, R 1520, f235, 28 september 1620; sH, R 1536, f538, 7 augustus 1625.
462.sH, R 1533, f152v, 24 januari 1623; sH, R 1503, f274, 8 februari 1627; sH, R 1510, f91v, 26 november 1632.
463.BHIC, ILVB 1232, R 4.
464.Verreyt, ‘Leden der Lieve-Vrouwebroederschap’, jrg. 15, 37; Van Sasse van Ysselt, ‘De transformatie der Illuster Lieve Vrouwe Broederschap’, 137.
465.Van Sasse van Ysselt, ‘De transformatie der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap’, 6.
466.OSA 1475, 1623; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, III, 110; sH, R 1540, f 352, 13 september 1629.
467.Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II, 195; sH, R 1594, f340v, 21 februari 1661.
468.Verreyt, ‘Leden der Lieve-Vrouwebroederschap’, jrg. 15, 37.
Proefschrift Wim Cöp, Het spel van de macht (2014) 90-91
Cöp (2)

Arnout Rzn van Broechoven

Wim Cöp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Genealogie
Noordbrabantse studenten

888. BROECKHOVEN (Brockhoven), Arnoldus van

234
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 234
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

99
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegel

Zegel Arndt van Brouckhouen

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Zegelstempel

Zegelstempel van Arnoud van Broekhoven, schepen van 's-Hertogenbosch 1609

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01135)
Zuylen

371. Arnoldi de Broechoven

R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865)
Artikelen
1899

Noordbrabantsche zegels III

Zegel van Mr. Arnold van Broeckhoven ...
Taxandria 6 (1899) 166-177
 
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 234

Wim Cöp, Het spel van de macht (2014) 90-91

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 166

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 277, 278, 279

n: vermelding in een voetnoot