afb.

Familie Van Broekhoven

Cöp

2.2.2. De Van Broechovens in ’s-Hertogenbosch

45
238
239
243
305
Noten
137.sH, R 1294, f 27, 31 december 1520.
138.sH, R 1205, f 123v, 26 november 1434.
139.sH, R 1215, f 323, 11 augustus 1445.
1065.OSA, R 1922, f281v-f283, 16 augustus 1571.
1066.sH, R 1400, f79v, 24 januari 1574-75; sH, R 1412, f385, 12 maart 1577.
1067.OSA 5203, gedwongen lening 1578; Schuttelaars, Heren van de Raad, 309.
1068.OSA 1432, LXe penning, 20 mei 1581.
1069.OSA 3911, 1586.
1079.SAH, N 2711, f 209, 5 december 1669.
1080.BHIC, toegang 1107, R 302,f309r, 16 juli 1594; OSA 179, f175v, 27 september 1594; OSA 4102, f74v, 20 februari 1602; OSA 1443, LXe penning, 9 april 1592; sH, R 1435, f465, 18 juli 1597.
1081.Vereniging Vrienden van de Molens van ’s-Hertogenbosch, Molens, 4 september 2012; Jurgens, ‘Molenwandeling (1)’, 63.
1082.Jurgens, ‘Molenwandeling, (1) tot (4)’.
1083.BHIC, toegang 1107, R 302,f309r, 16 juli 1594; OSA 179, f175v, 27 september 1594; OSA 4102, f74v, 20 februari 1602; BHIC, toegang 1107, R 306, f23r, 10 juni 1611; sH, R 1519, f059, 7 november 1618; sH, R 1572, f107v, 4 november 1649; sH, R 1576, f152, 7 november 1651; Jurgens, ‘Molenwandeling (2)’, 144 en ‘(3)’, 23-24.
1084.sH, R 1405, f107v, 7 februari 1584.
1085.sH, R 1570, f357, 26 maart 1648.
1086.sH, R 1421, f484, 25 juni 1591; sH, R 1421, f485, 30 juli 1591.
1087.sH, R 1435, f465, 18 juli 1597.
1088.OSA 251, Rekeninge vande Muelens.
1089.Jurgens, ‘Molenwandeling, (1) tot (4)’.
1283.Guiliam Absolons was gehuwd met een dochter van Rogier van Broechoven Hzn.
Proefschrift Wim Cöp, Het spel van de macht (2014) 45-46, 238-240, 243-244, 305-308
Rietstap

Broeckhoven

228
J.B. Rietstap, Adelijke en voorname geslachten te 's-Hertogenbosch en in de Meijerij (1876) 228-229
Literatuur en bronnenpublicaties

V.A.M. Beermann, Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch van 1648 tot 1672 (1946) 31

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 29, 30, 124

Wim Cöp, Het spel van de macht (2014) 45-46

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 161-169

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 103

J.B. Rietstap, Adelijke en voorname geslachten te 's-Hertogenbosch en in de Meijerij (1876) 228-229

A. van Sasse van Ysselt, 'De afkomst van het Bossche geslacht Van Broeckhoven' in: Taxandria (1929) 97-110

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) I. 206, 215, 225, 231, 235, 240, 259, 264, 266, 268, 270, 271, 276, 282, 295, 298, 299, 397, 398, 428; II. 61, 66, 70, 71, 89, 182, 195, 211, 213, 290, 332, 442, 449, 503, 509, 514, 519, 567; III. 49, 110, 232, 250, 333, 339, 340, 344, 366, 380, 381, 382, 537, 552

n: vermelding in een voetnoot