Everardus de Broegel

? - ?

Bichelaer, van den

67. Broegel, Everardus de

Noten
1.Bijlage II 67.1 (in het vidimus staat "Lodewijch Boys"); Van Dijck, De Bossche optimaten, 413; Vgl.: GAH, RA 1226, fo.461v (14 febr.1456), RA 1238, fo.158v (13 april 1469), RA 1241, fo.346v (30 april 1472).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)