Roelof vanden Broeck

? - 1532

Genealogie
Schuttelaars

Roelof vanden Broeck

Literatuur
AILB rekening 1532; PB 125v, 248v; SP 1286 153r, 1288 120v, 1289 353v, 1300 42v; SR 1532.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

83v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegelstempel

Zegelstempel van Rudolf van den Broeck, schepen van 's-Hertogenbosch 1500

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07296)
Zuylen

207. Rodolphi van de Broeck

8
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 8
Literatuur en bronnenpublicaties

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 204, 205, 430

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 160

Jord Hanus, Tussen stad en eigen gewin (2007) 77

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 269, 270

A.M. Koldeweij, In Buscoducis (1990) 213, 215

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 247, 454

n: vermelding in een voetnoot