Lambert vanden Broeck

1481'84 - 14 mei 1550

Genealogie
Schuttelaars

Lambert vanden Broeck

Literatuur
AILB rekening 1535, 1549, 1557; GAH OA a5 ingrosseerboek 1543-1546, lijfrenten verkocht 21 oktober 1544, 29 januari 1546; SP 1276 155r, 1289 119r, 1326 25r, 1332 249r, 1353 149r, 1361 513r.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

88v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegelstempel

Zegelstempel van Lambert van den Broeck, schepen van 's-Hertogenbosch 1507

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01051)
Zuylen

225. Lamberti van den Broeck

9
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 9
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 159-160

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 269, 270, 271

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 225, 244n, 247, 372, 388, 454

n: vermelding in een voetnoot