Joannes van den Broeck

1689 - Antwerpen 23 oktober 1718

Kloosternaam: Bonaventura van 's-Hertogenbosch. Kapucijn van de Vlaamse provincie. Zoon van Willem en Anna Maria Langstraeten. Gedoopt in Sint-Jan op 29 november 1689. Inkleding op 21 november 1712; professie op 21 november 1713 (woont dan in Leuven). Ontvangt tonsuur en mindere orden te Roermond op 10 april 1716; tot subdiaken gewijd aldaar op 11 april 1716 (woont dan in Geldern). Diaken gewijd in Antwerpen op 18 december 1717 (woont in Antwerpen); tot priester aldaar op 2 april 1718. Sterft als student filosofie in Antwerpen op 23 oktober 1718.
Literatuur
Hildebrand, De kapucijnen, 7 (1952), blz. 146, nr. 938..
G. Van Reyn en E. Persoons
Literatuur en bronnenpublicaties

P. Hildebrand, De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik VII (1952) 146

n: vermelding in een voetnoot