Jan vanden Broeck

? - 1523'24

Genealogie
Schuttelaars

Jan vanden Broeck

Literatuur
PB 335v; SP 1274 360v-361r, 1279 93v, 1283 487v, 1284 161r, 1586 153r; SR 1523.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Literatuur en bronnenpublicaties

Jord Hanus, Tussen stad en eigen gewin (2007) 77

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 454

n: vermelding in een voetnoot