Goessen vanden Broeck

? - 1526

Genealogie
Schuttelaars

Goessen vanden Broeck

Literatuur
AILB rekening 1526; SP 1268 122rv, 1270 364v, 1279 177r.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beęedigde Broeders

80v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegelstempel

Zegelstempel van Gozewijn van den Broeck, schepen van 's-Hertogenbosch 1506

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07300)
Zuylen

224. Goeswi van den Broeck

9
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 9
Literatuur en bronnenpublicaties

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 281, 466

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 159

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 269

A.M. Koldeweij, In Buscoducis (1990) 213, 215

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 247, 454

n: vermelding in een voetnoot