Gerit vanden Broeck
*

Aleyt Ricolt van Lytt
*

Goessen vanden Broeck
*
† 1526