Johan van Breugel

7 mei 1573 - 27 januari 1628 (54)

Cp

Johan van Breugel

Noten
1.Bots e.a., Noordbrabantse studenten, nummer 832; Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 152; Verreyt, Taxandria 15 (1908) 31-32.
2.OSA 177, 19 augustus 1622.
3.Glebbeek, De kerkfabriek van Sint-Jan, 194.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Genealogie
Noordbrabantse studenten

832. BREUGEL (Broegel, Brugel), Joannes (van)

228
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 228-229
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beedigde Broeders

98
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegelstempel

Zegelstempel van Jan van Breugel, schepen van 's-Hertogenbosch 1602

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01128)
Zuylen

362. Joannis d. Broegel

13
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 13
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 228-229

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 152

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 453

CH.C.V. Verreyt en W.J.F. Juten, 'Noordbrabantsche zegels II' in: Taxandria 105-106

n: vermelding in een voetnoot