Herman van Breugel

's-Hertogenbosch 17 juni 1688 - 's-Hertogenbosch 12 maart 1741 (52)

Brouwer, Meijer en Schellekens

16. Mr. Herman van Breugel

9
Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 9
Genealogie
Noordbrabantse studenten

828. BREUGEL, Hermannus van

228
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 228
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

132
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 9

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 154

P.C. Molhuijsen (e.d.), Bronnen tot de geschiedenis der Leidse Universiteit (1919-1924) IV. 205

G. du Rieu (ed.), Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae MDLXXV-MDCCCLXXV (1875) 686

n: vermelding in een voetnoot