Hendrik Jan Breugel

's-Hertogenbosch 14 oktober 1700 - 's-Hertogenbosch 26 mei 1759 (58)

Brouwer, Meijer en Schellekens

19. Mr. Hendrik Jan Breugel

10
Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 10
Genealogie
Noordbrabantse studenten

826. BREUGEL, Henricus Joannes van

228
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 228
Zegel

Zegel Hendrik Jan van Breugel

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 228

Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 10

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 154-155

G. du Rieu (ed.), Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae MDLXXV-MDCCCLXXV (1875) 859

n: vermelding in een voetnoot