afb.

Caspar van Breugel

Den Haag 11 maart 1752 - Haarlem 30 mei 1833 (81)

Biografie

Caspar van Breugel

Bronnen
Stadsarchief 's-Hertogenbosch
Brabantse biografieën, deel 3, 1995
A.J. van der Aa, Biografisch woordenboek der Nederlanden, deel 2, 1855, pag. 1299-1302
www. thuisinbrabant.nl
nl.wikipedia.org/wiki/caspar_van_breugel
Nik de Vries, 2013
Brabantse biografieën

Caspar van Breugel (1752-1833)

ontvanger der belastingen en buitengewoon leenman

35
36
37
38
39
Bronnen
A.J. van der Aa, Biografisch woordenboek der Nederlanden, Haarlem 1852-1878, deel II-3, 1299-1302
G. Crawford, De leer van het gelijkwaardige, of verklaring van den aard, de waarde en het vermogen van het geld, toegepast op de inrichting van de publieke finantiën, 's-Gravenhage 1804 (Vertaald uit het Engels door C. van Breugel)
C.J. Weijters, 'De Reyshof onder Tilburg, een vergane grootheid', in: Tijdschrift van de Heemkundekring 'Tilborgh', 1970
H.A.M. de Wit, 'Het onderzoek van Mr. Caspar van Breugel naar het belastingstelsel in de Meierij 1786-1796', in: Varia Historica Brabantica XI, 's-Hertogenbosch 1982, 83-137
H.A.M. de Wit, 'Een plan voor de verbetering van de publieke financiën in de Meierij tijdens de nadagen van het Ancien Régime', in: Nederlandse Historische Bronnen 5, Hilversum 1985, 146-216
H.A.M.G. de Wit in ’Brabantse biografieën’ 3 (1995) 35-39
Genealogie
Mommers

Breugel, mr Caspar van

Ned. Herv.

344
A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 344
Artikelen
1904

Redactie

Mr. Caspar baron van Breugel
Nederland's Adelsboek (1904) 85
 
1905

Redactie

Caspar van Breugel
Nederland's Adelsboek (1905) 101
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 20, 29, 42, 174

A.H. Crijns en F.W.J. Kriellaars, Het gemengde landbouwbedrijf op de zandgronden in Noord-Brabant 1800-1885 (1987) 4, 24, 26, 28, 30, 98, 131

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, 's-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse tijd (1955) 9, 9n, 10, 12n

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) I. 43, 44, 191

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 49

A.C.M. Kappelhof, De belastingheffing in de Meierij van Den Bosch gedurende de Generaliteitsperiode (1648-1730) LXIX (1986) 7, 24, 77, 90, 99, 100, 143, 182

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest (1953) 344

Charles de Mooij, Eindelyk uit d'Onderdrukking (1988) 31, 46, 79

Charles de Mooij en Aart Vos, 's-Hertogenbosch binnenskamers (1999) 64

Nederland's Adelsboek (1940) 521, 531-532; (1948) 100

Noordbrabants Historisch Jaarboek 13 (1996) 105, 246

Jan van Oudheusden, Geschiedenis van Brabant van het hertogdom tot heden (2004) 532, 533, 537

J.M.M. van der Vaart, Sterrebos, het Groot Heyvelt op Oud Herlaer (2017) 45

R.A. van Zuijlen, Naamlijst en wapenkaart der leden van de regering de pensionarissen, griffiers en secretarissen van 's Hertogenbosch (1863) XXXIV

n: vermelding in een voetnoot