afb.

Arnt van Breugel

's-Hertogenbosch 1532'35 - 's-Hertogenbosch 11 mei 1611

Cöp

Arnt van Breugel

Noten
1.Schuttelaars, Heren van de Raad, 453; Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 150-151; Bots e.a., nr 820; sH, R 1857, f 165, 28 februari 1627; Van Oudheusden en Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan, grafzerken 161 en 196.
2.OSA 2694; Volgens info bij Aelbert zou geboortejaar 1580 zijn.
3.Glebbeek, De kerkfabriek van Sint-Jan, 194.
Wim Cöp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Genealogie
Noordbrabantse studenten

820. BREUGEL, Arnoldus (Aert) van

820
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 820
Schuttelaars

Arnt van Breugel

Literatuur
In Buscoducis (1990) 283; MUL, Matricule de l'université de Louvain III-IV (Brussel 1985-1961) IV 510; PB 1318 326r, 1382 159v, 1404 262v; SR 1569, 1576; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 373; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 121, 131, 381; VERREYT / JUTEN, 'Noordbrabantsche zegels' in: Taxandria 6 (1899) 105.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

112
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegelstempel

Zegelstempel van Arnoud van Breugel Janszn., schepen van 's-Hertogenbosch 1577

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01103)
Zuylen

323. Arnoldi de Broegel

12
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 12
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 227

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 150-151

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 274, 275, 276, 277

A.M. Koldeweij, In Buscoducis (1990) 56, 57, 217, 283

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 27, 32, 33, 70n, 71n, 76n, 79, 84n, 98, 125, 126n, 155, 249, 250, 255, 260, 265, 269n

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 141, 219n, 221, 241, 242, 245, 277, 441, 453

Taxandria (1899) 105

n: vermelding in een voetnoot