Aelbert van Breugel

1580 - 1648

Cp

Aelbert van Breugel

Noten
1.Verreyt, Taxandria 6 (1899) 106; Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 152; Verreyt, Taxandria (1908).
2.Glebbeek, De kerkfabriek van Sint-Jan, 196.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Genealogie
Noordbrabantse studenten

818. BREUGEL, (Brugelius), Albertus (Aelbrecht) van

227
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 227
Zegel

Zegel Albert van Broegel

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Zegelstempel

Zegelstempel van Albert van Breugel, schepen van 's-Hertogenbosch 1611

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07365)
Zuylen

377. Alberti de Broegel

13
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 13
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 227

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 308n

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 152

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 278, 279

CH.C.V. Verreyt en W.J.F. Juten, 'Noordbrabantsche zegels II' in: Taxandria (1899) 106-107

n: vermelding in een voetnoot