afb.

Familie Van Breugel

Bijleveld (1925)

Van Breugel

32
Nederland's Adelsboek : Historisch gedeelte I (1925) 32
Bijleveld (1949)

Van Breugel

36
Nederland's Adelsboek (1949) 36
Rietstap

Breugel

221
J.B. Rietstap, Adelijke en voorname geslachten te 's-Hertogenbosch en in de Meijerij (1876) 224
Artikelen
1996

Barbara Kruijsen

Een Bosch' geslacht in schilderijen en schepenzegelstempels
's-Hertogenbosch 3 (1996) 79-83
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 127, 227-231

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 148-155

Nederland's Adelsboek (1940) 528-543

Nederland's Adelsboek : Historisch gedeelte I (1925) 32; II (1930) 33

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 121, 123

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 256

J.B. Rietstap, Adelijke en voorname geslachten te 's-Hertogenbosch en in de Meijerij (1876) 224

A.F.O. van Sasse van Ysselt, Akten, betreffende de Bossche familie Tielmans, zich noemende Van Breugel en hare verwantschap met Hester van Grinsven () 109-114

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) I. 73 230, 231, 292, 373; II. 28, 54, 57, 121, 131, 138, 139, 147, 184, 288, 290, 299, 381, 383, 400, 402, 411, 412, 498, 499, 506, 523, 524, 536, 563, 567, 568, 569; III. 65, 66, 156, 274, 340, 363, 378, 441, 520

n: vermelding in een voetnoot