Gerardus van Breuckelaer

? - 's-Hertogenbosch 22 december 1602

Encyclopedie van Noord-Brabant

Gerardus van Breuckelaer

bron: Taxandria 1900-138.

233
Encyclopedie van Noord-Brabant 1 (1985) 233
Artikelen
1890

F.M.A. Arnolds

IV. Pastoor Breuckelaer : 1579
Bossche legenden en verhalen 3 (1890) 115-147
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 148-149

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 203

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 210, 213, 227

n: vermelding in een voetnoot