afb. Fotopersbureau Het Zuiden, 3 juni 1937

Johannes Leonardus Brekelmans

Waalwijk 11 juli 1873 - 's-Hertogenbosch 21 juli 1945 (72)

De Hoogeerw. Heer Mgr. Johannes Leonardus Brekelmans, Kanunnik van het Kathedraal Kapittel, Deken en Plebaan de Kathedrale Basiliek te 's-Hertogenbosch, is, voorzien van de Laatste H.H. Sacramenten, op 21 juli 1945 te 's-Hertogenbosch overleden.
Z.H.E. werd geboren te Waalwijk 11 juli 1873; priester gewijd 12 juni 1897, Kapelaan te Lierop 23 september 1898; Kapelaan te 's-Hertogenbosch (St. Jacob) 4 januari 1904; Pastoor te Tilburg (H. Jozef) 17 november 1916; Plebaan der Kathedrale Basiliek van St. Jan Evangelist te 's-Hertogenbosch 30 october 1924; Kanunnik van het Kathedraal Kapittel 4 november 1924; Provisor van het Seminarie 4 november 1924; Deken van het Dekenaat 's-Hertogenbosch 9 juni 1931; Geheim Kamerheer van Z. H. den Paus 29 april 1937; overleden 's-Hertogenbosch 21 juli 1945.
De overledene was Officier in de Orde van Oranje-Nassau.
Sint Jansklokken 28 Juli 1945 | Nummer 1148
Ridderorden

Brekelmans, Johannes Leonardus

W. Baron Snouckaert van Schauburg e.a., De Nederlandsche ridderorden 1900-1936 2 (1937) 893
Artikelen
1935

Joh. Brekelmans

Der Moederkerk getrouw
Noordbrabantsch Dagblad Het Huisgezin Jubileumnummer 1935
 
1945

Redactie

In Memoriam : Plebaan-Deken Mgr. J.L. Brekelmans
Provinciaal Noordbrabantsch Dagblad maandag 23 juli 1945
 
1945

Redactie

In Memoriam Mgr. J. Brekelmans
Sint Jansklokken 1148 zaterdag 28 juli 1945
 
Afbeeldingen
  • 21 juli 1945
Literatuur en bronnenpublicaties

H.J. Dieben, Biografisch Lexicon (1928) 22

W. Baron Snouckaert van Schauburg e.a., De Nederlandsche ridderorden 1900-1936 2 (1937) 893

n: vermelding in een voetnoot