Pieter van Bree

Aken ca. 1645 - 's-Hertogenbosch 5 maart 1723 (uitvaart)

Biografie

Pieter van Bree (ca. 1645 - 1723)

door Ton Vogel, mei 2016

1
2
3
4
5
Noten
1.De grafzerken van de Sint-Jan te ’s-Hertogenbosch IV 33
2.Van Sasse van Ysselt I 120 e.v.
3.Van Sasse van Ysselt I 130-131
4.Aart Vos (2012) 123
5.Strengers-Olde Kalter (1990) 71-76
6.Aart Vos (2012)
7.Stadsarchief 's-Hertogenbosch, OSA 640, 11 november 1729
8.Aart Vos (2012) 124
9.Van Sasse van Ysselt I (1914) 134-135
Bronnen
Karin Strengers-Olde Kalter, 'De bibliotheek van Pieter van Bree te ’s-Hertogenbosch' in: Brabants Heem 42 (1990) 71-76
Aart Vos, 'Une belle verrerie, de glasblazerij in de Orthenstraat (1656-1803)' in: Putten uit het Bossche verleden (2012) 117-129
Van Sasse van Ysselt, 'De voorname huizen en gebouwen te ’s-Hertogenbosch' (1914) I 120-135; II, 314; III 348-353
Stadsarchief ’s-Hertogenbosch, Notarieel Archief inv.nr. 2903, H. de Bije, folio 45, 51 en 116 e.v.
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) I. 53

n: vermelding in een voetnoot