Matthias van Bree

Aken ± 1648 - Amsterdam 6 november 1718

Biografie

Matthias van Bree (ca. 1648-1718)

Noten
1.Aart Vos, 'Une belle verrerie, de glasblazerij in de Orthenstraat (1656-1803)' in: Putten uit het Bossche verleden (2012) 117-129
2.nikhef.nl
Ton Vogel, juli 2016
Genealogie
Noordbrabantse studenten

808. BREE, Matthias van

226
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 226
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 226

n: vermelding in een voetnoot