Hermanus Johannes Jacobus (Herman) van Bree

Amsterdam 13 augustus 1834 - Vught 29 augustus 1885 (51)

Genealogie
Artikelen
1913

J.H. Letzer

Bree, (H.J.J. van), 29 augustus 1885 te Vucht, ...
J.H. Letzer, Muzikaal Nederland 1850-1910 (1913) 26
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. Letzer, Muzikaal Nederland 1850-1910 (1913) 26

n: vermelding in een voetnoot