afb. J. de Langhe, ca 1678

Familie Van Bree

Archief
Vogel (1)

Familie Van Bree, glasfabrikanten in de 17de en 18de eeuw deel 1

door Ton Vogel

56
57
58
59
60
Noten
1.J. van Oudheusden en H. Tummers (red.), De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 33, grafzerk 387
2.Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen te ’s-Hertogenbosch I (1910) 120 e.v.
3.Aart Vos, 'Une belle verrerie, de glasblazerij in de Orthenstraat (1656 - 1803)' in: Putten uit het Bossche verleden (2012) 123
4.Van Sasse van Ysselt I (1910) 130-131
5.H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten 1550-1750 (Tilburg 1979)
6.nikhef.nl
7.Van Sasse van Ysselt II (1910) 23 e.v.
8.Stadsarchief ’s-Hertogenbosch: Notarieel Archief inv. nr. 2903, H. de Bije, folio 45, 51 en 116 e.v.
(medewerker Laurens Ruzius wees me op het bestaan van dit archief, waarvoor dank!)
Bossche Kringen 1 (2017) 56-60
Vogel (2)

Familie Van Bree, glasfabrikanten in de 17de en 18de eeuw deel 2

door Ton Vogel

30
31
32
33
34
Noten
1.Stadsarchief ’s-Hertogenbosch: Notarieel Archief inv. nr. 2903, H. de Bije, folio 45, 51 en 116 e.v.
2.Karin Strengers-Olde Kalter, 'De bibliotheek van Pieter van Bree te ’s-Hertogenbosch' in Brabants Heem 42 (1990) 71-76
3.Zie OSA 640, 11 november 1729 in het SA ´s-Hertogenbosch
4.Aart Vos, 'Une belle verrerie, de glasblazerij in de Orthenstraat (1656 - 1803)' in: Putten uit het Bossche verleden (2012) 124
5.H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 226
6.A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) I. 120-135, 314; II. 23 e.v., 314; III. 348-353
Bossche Kringen 2 (2017) 30-34
Artikelen
2016

Ton Vogel

Familie Van Bree, glasfabrikanten in de 17e en 18e eeuw : deel I
Bossche Kringen 1 (2017) 56-60
 
2016

Ton Vogel

Familie Van Bree, glasfabrikanten in de 17e en 18e eeuw : deel II
Bossche Kringen 2 (2017) 30-34
 
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 225-226

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 146-148

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, 's-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse tijd (1955) 107, 108, 109, 110, 288, 288n

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 100, 103, 106, 118, 119, 171, 172

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 60, 125

n: vermelding in een voetnoot