afb. Jan Frederik Christiaan Reckleben, 1861-1863

Joan Wolfert van Brederode

Vianen 12 juli 1599 - Petershem 3 september 1655 (56)

Militair gouverneur onder Staats gezag van 1629-1655
Romein

Joan Wolfert van Brederode

125
126
Bronnen
Een uitvoerig relaas van zijn dood bij Lieuwe van Aitzema, Saken van Staet en Oorlogh, de ed. in 14 dln., VIII, 379-82
P.C. Molhuysen en Fr.K.H. Kossmann, Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek 10 (1837) 125-126
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

116
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

V.A.M. Beermann, Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch van 1648 tot 1672 (1946) 59, 60

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 146

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 122, 124

C.J. Gudde, Vier eeuwen geschiedenis van het garnizoen 's-Hertogenbosch (1958) 88-91

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 441

P.Th.J. Kuyer, Rondom en in het gouvernement (1973) 5, 103

n: vermelding in een voetnoot