Philip van Brecht

1555 - 1630

Cöp (1)

Philip van Brecht1

Noten
1.Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen II, 94, 167.
Wim Cöp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Cöp (2)

Philip van Brecht

158
Noten
759.OSA 176, 14 januari 1612; OSA 176, 31 december 1614.
760.OSA 175, f331, 27 november 1609; OSA 177, 31 mei 1616.
761.Bosman, Van den Oord en Vos, ‘Beschenken of besteken’, 219-222.
Proefschrift Wim Cöp, Het spel van de macht (2014) 158
Genealogie
Zegelstempel

Zegelstempel van Philip(s) van Brecht, schepen van 's-Hertogenbosch 1596

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01117)
Zuylen

351. Phli. de Brecht

12
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 12
Literatuur en bronnenpublicaties

J.G. Brinkhof, Het Huis Van Brecht (2018) 100, 104

n: vermelding in een voetnoot