Goessen van Brecht

? - 26 november 1518

Genealogie
Schuttelaars

Goessen van Brecht

Literatuur
SASSEN / JUTEN, 'Het huis Groenendaal onder Hilvarenbeek' in: Taxandria 17 (1910) 190; SMITS, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 25; VAN DIJCK, 'Meester Martinus Grevius, een kleine Bossche humanist, ca. 1485 - juli 1562' in: Vriendenboek stadsarchivaris Kuyer ('s-Hertogenbosch 1980) 67; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 94, 130.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegel
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegelstempel

Zegelstempel van Gozewijn van Brecht, schepen van 's-Hertogenbosch 1502

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01042)
Zuylen

212. Goeswini de Brecht

8
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 8
Literatuur en bronnenpublicaties

J.G. Brinkhof, Het Huis Van Brecht (2018) 93, 95, 104

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 61, 65, 66, 267, 268, 269, 270

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 390n, 453

n: vermelding in een voetnoot