Goessen van Brecht

1518'19 - 1602

Cp

Goessen van Brecht

Noten
1.Schuttelaars, Heren van de Raad, 453, Goessen van Brecht, Bossche Encyclopedie (geraadpleegd 13 februari 2014); Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen II, 96-97.
2.Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 143.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Genealogie
Schuttelaars

Goessen van Brecht

Literatuur
HEZENMANS, 'Twee levensdagen van Leonardus van Vechel' in: Dietsche Warande 10 (1874) 208; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 94, 221; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 161, 386; VAN SASSE VAN YSSELT, 'Kasteeltjes nabij de Dommel te Vught' in: Taxandria 29 (1922) 6; VAN SASSE VAN YSSELT, 'Van Oss' in: Taxandria 30 (1923) 306.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegel
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegelstempel

Zegelstempel van ridder Gozewijn van Brecht (zoon van Jan), schepen van 's-Hertogenbosch 1544

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01085)
Zuylen

290. Goesw fil. D. Joh. de Brecht

11
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 11
Literatuur en bronnenpublicaties

B. Blond, De sociale structuren en economische dynamiek van 's-Hertogenbosch 1500-1550 LXXIV (1987) 202

J.G. Brinkhof, Het Huis Van Brecht (2018) 86, 97-98

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 143

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 272, 273, 274, 275, 276

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 36, 128, 155n

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 133n, 138, 138n, 141, 242, 245, 253, 372, 374, 441, 453

n: vermelding in een voetnoot