Henricus Brebaert

's-Hertogenbosch ? - ?

Bichelaer, van den

65. Brebaert, Henricus

Noten
1.GAH, RA 1213, fo.182r (16 febr.1443), RA 1218, fo.377r (7 dec.1447), RA 1233, fo.146r (11 nov.1463), RA 1235, fo.59v (1466), fo.144r (24 mrt.1466), RA 1239, fo.259r (1469/70), RA 1240, fo.219v (1470/71), RA 1241, fo.322v (14 febr.1472), fo.334v (20 mrt.1472), RA 1249, fo.128v (15 okt.1479), RA 1250, fo.117v (29 dec.1480); RANB, KDOV 33 (regest 101), 35 (regest 102) (26 mei 1449); APB, St.Jan II, cijnsregister van 1503, p.35, p.184; RANB, BS 492 (jaar 1449).
2.GAH, RA 1239, fo.12v (9 nov.1468), RA 1255, fo.371v (24 dec.1485) RA 1263, fo.155r (28 mrt.1494), RA 1801, passim; RANB KO 299 (regest 474) (1 aug.1474), 323 (regest 538) (5 juli 1490); Van Synghel, Het Bosch' protocol, 163-164; Van Rooij, Het oud-archief, III 18 (index); APB, St.Jan II, processtukken (o.a. 23 juli 1493); Van Lith-Droogleever Fortuijn, Sanders, Van Synghel (edd.), Kroniek, 266; Bijlage II 65.1; Vgl.: Keussen, Die Matrikel, II 201 nr.22 (Johannes Brebart de Busco, imm. 24 okt.1486, bacc. 27 nov.1487).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)