Alardus Brants

's-Hertogenbosch ? - ?

Bichelaer, van den

64. Brants, Alardus - de Buscoducis

Noten
1.GAH, RA 1205, fo.277v, fo.281v (1434/35), RA 1223, fo.36r (24 jan.1453), RA 1229, fo.282r, fo.309v (1458/59), RA 1250, fo.398v (5 okt.1480), RA 1251, fo.355r-v, fo.376r, fo.609v (1481/82), RA 1254, fo.63v (11 mrt.1485), RA 1255, fo.56r (1485/86), RA 1258, fo.386r (1489), RA 1260, fo.77v (14 mei 1491), fo.84v (23 mei 1491), fo.321v (1490/91), RA 1261, fo.408r (1492), RA 1262, fo.101r (1492/93), RA 1265, fo.54r (1495/96); Bijlage II 5.80, 10.10, 10.11, 173.52, 246.10, 306.14, vgl. 43.12, 182.9, 272.31; Van Rooij, Het oud-archief, II 281 nr.1035, 386 nr.1408; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II 278-279, 428, III 269, 482; Coopmans, De rechtstoestand, 37-38.
2.Bijlage II 64.1, 64.2, 246.4, 246.6, 246.10, 246.18 (hand), 246.26, 246.27; Schillings, Matricule, III 74 nr.78, vgl. 287 nr.137 (Ludovicus Brants de Buscoducis, imm. dec.1504); OLVB 52, band 5bis, fo.254v (1499/1500), band 6, fo.103r (7 okt.1502).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)