Lambertus van Boxtel

1686 - Grave 21 augustus 1728

Kloosternaam: Columbanus van 's-Hertogenbosch. Kapucijn van de Vlaamse provincie. Zoon van Theodorus en Margaritha Matthijssen van der Horst. Gedoopt op 12 juni 1686. Geimmatriculeerd in de Leuvense universiteit tussen 29 augustus 1706 en 28 februari 1707. Inkleding op 14 juli 1710; professie op 14 juli 1711. Tot priester gewijd te Mechelen op 6 juni 1716 (woont in Mechelen). Jurisdictie in Roermond (1719, 1727). Sterft als predikant te Grave op 21 augustus 1728.
Literatuur
Hildebrand, De kapucijnen, 6 (1951), blz. 227; 7 (1952), blz. 190, nr. 1247; Bots, Noordbrabantse studenten, blz. 212..
G. Van Reyn en E. Persoons
Noordbrabantse studenten

677. BOXTEL, (Boeckstel), Lambertus van

212
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 212
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 212

P. Hildebrand, De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik VI (1951) 227; VII (1952) 190

n: vermelding in een voetnoot