afb. Wegner & Mottu

Marten Wilhelmus van Rensselaer Bowier

Rosmalen 16 augustus 1822 - Amsterdam 21 augustus 1889 (67)

Duijvendak

Jhr. Marten Wilhelmus van Renselaer Bowier

303
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 303
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 293, 303

n: vermelding in een voetnoot