Maarten Bowier

's-Hertogenbosch 11 december 1750 - 's-Hertogenbosch 30 januari 1830 (79)

Duijvendak

Jhr. Mr. Maarten Bowier

302
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 302
Genealogie
Mommers

Bowier, mr Maarten

Ned. Herv.

341
342
A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 341-342
Sassen

Marten Bowier

Den Bosch 11 december 1750 - 30 januari 1830
28
29
Ferd. Sassen, Studenten van de Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1970) 28-29
Van Kempen

jhr. mr. M. Bowier

's-Hertogenbosch 1750 - aldaar 1830

362
A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 362
Wildeman
M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 1
Biografieën
1855

A.J. van der Aa

Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 2. Derde en vierde stuk
Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL)
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 29, 40, 47, 53, 55, 182, 189

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 112, 114, 263n, 317n, 401n, 403n, 409, 436, 438, 441, 444-445; Bijlage 14, 38, 40, 42, 44, 144-145, 172, 179, 189-191, 211, 222, 227

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 302, t5.2, t6.3, t10.1

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, 's-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse tijd (1955) 299

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) I. 90

A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 15, 22-24, 29, 46-48, 61, 65-66, 69, 71, 82, 86, 92, 110, 117, 353, 362, 369

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest (1953) 341-342

Nederland's Adelsboek (1940) 472

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) II. 196

Ferd. Sassen, Studenten van de Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1970) 28-29

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 1

R.A. van Zuijlen, Naamlijst en wapenkaart der leden van de regering de pensionarissen, griffiers en secretarissen van 's Hertogenbosch (1863) 5, XXXI

n: vermelding in een voetnoot