Joanna Jacoba Sara Bowier

Rosmalen 11 augustus 1823 - 's-Gravenhage 18 februari 1912 (88)

Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Nederlands Patriciaat 47 (1961) 36-37

n: vermelding in een voetnoot